Binance Coin (BNB) Lucky Lottery – Đào BNB trên Binance Chain miễn phí

99.000

  • Thực hiện mở hàng loạt ví Binance Smart Chain bằng Private Key ngẫu nhiên
  • 1 ngày có thể quét không giới hạn địa chỉ
  • Có thể cố định phần đầu (Prefix) hoặc phần cuối (Suffix) của Private Key
  • Lưu toàn bộ thông tin tìm kiếm ra file text cùng mốc thời gian
  • Lưu tiếp tục vào file BNB.txt để tạo kho lưu trữ lớn tiện cho việc tìm kiếm sau này