Category Archives: Networking

Cách giả lập router Nokia (TiMOS SROS)

Cách giả lập router Nokia (TiMOS SROS)

Để đạt được các chứng chỉ của nokia như NSR1, NSR2 hoặc SRA, việc lựa chọn phần mềm giả lập router Nokia phù hợp có thể là một quyết định khó khăn. Và không có cách nào tốt nhất để thực hiện lựa chọn của đó. Lời khuyên của chúng tôi là sử dụng eve-ng […]