Ethereum Lucky Lottery – Tìm kiếm kho báu trên blockchain Ethereum

99.000

  • Thực hiện mở hàng loạt ví ETH bằng Private Key ngẫu nhiên
  • 1 ngày có thể quét được 172,800 địa chỉ
  • Có thể cố định phần đầu (Prefix) hoặc phần cuối (Suffix) của Private Key
  • Lưu toàn bộ thông tin tìm kiếm ra file text cùng mốc thời gian
  • Lưu tiếp tục vào file ETH.txt để tạo kho lưu trữ lớn tiện cho việc tìm kiếm sau này
  • Thực hiện thao tác thời gian thực
Danh mục: Từ khóa: , ,