Hãy đưa ra ý tưởng của bạn, H2T sẽ biến ý tưởng đó thành sự thực. Bạn sẽ được sử dụng công cụ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra ý tưởng của bạn có thể mang đến thu nhập thụ động cho bạn trọn đời.